Elektroenergetske
inštalacije

 • Transformatorske postaje
 • Splošno, varnostno in nadomestno napajanje objektov
 • Razsvetljava
 • Električni priključki male moči
 • Elektro-ogrevalni sistemi

Več


INŠTALACIJE KOMUNIKACIJSKIH, INFORMACIJSKIH IN VARNOSTNIH SISTEMOV

 • Telefonska omrežja
 • Antenska omrežja
 • Domofonski sistemi
 • Računalniška omrežja
 • Omrežja informacijskih tehnologij
 • Multimedijski sistemi
 • Sistemi za detekcijo in javljanje požara
 • Sistemi za detekcijo in javljanje plinov
 • Protivlomni sistemi
 • Videonadzorni sistemi
 • Sistemi kontrole dostopa

Več


ELEKTRIČNE INŠTALACIJE TEHNOLOŠKIH POSTROJEV

 • Farmacevtska industrija
 • Gumarska industrija
 • Kemična industrija
 • Kovinsko predelovalna industrija
 • Papirna industrija
 • Tekstilna industrija
 • Živilska industrija
 • Industrija gradbenih materialov
 • Eksplozijsko ogroženi objekti
 • Elektroenergetski objekti
 • Komunalni objekti
 • Logistični objekti
 • Objekti strojne energetike

Več


SISTEMI ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE IN PRENAPETOSTMI

 • Strelovodni sistem
 • Ozemljitveni sistem
 • Izenačitev potencialov
 • Prenapetostna zaščita

Več


PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH RAZDELILNIKOV

 • Električni razdelilniki za industrijo
 • Električni razdelilniki za stanovanjske, poslovne in javne zgradbe
 • Električni razdelilniki za gradbišča

Več


OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 • Sončne elektrarne -samooskrba

Več

Tekoči projekt

KOLEKTOR SISTEH D.O.O.

Naše reference

Poleg referenc na izvedbi projektov naše osnovne dejavnosti elektroinštalacij, imamo reference tudi na izvedbi posebej zahtevnih del na infrastrukturnih objektih (transformatorsko polje 110 kV), izvedbi remontnih del, izvedbi projekta v sistemu DPN itd.

V času našega poslovanja smo izvajali projekte za naslednje naročnike.
Lek d.d.
AquafilSLO d.o.o.
Trelleborg Slovenija d.o.o.
Energetika Ljubljana d.o.o.
SPIE
Kolektor Sisteh d.o.o.
Jp Kpv, d.o.o.
Helios TBLUS d.o.o.
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
Elmo meritve d.o.o.
Inomatika d.o.o.
Elektro Ljubljana d.d.
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Elan d.o.o.
ELMONT d.o.o. Krško.
Elsing Inženiring d.o.o.
Hidria d.o.o.
HOPING d.o.o.
IBE, d.d.
I.H.S. d.o.o
INEA d.o.o.
METRONIK d.o.o.
MIKOMI d.o.o
POCLAIN HYDRAULICS d.o.o
Roto Inox d.o.o
Scania Slovenija d.o.o
TEGRAD d.o.o
UNICHEM d.o.o.
© 2020 - Vse pravice pridržane | Produkcija: Sloway spletne rešitve