Storitve


Elektroenergetske
inštalacije

 • Transformatorske postaje
 • Splošno, varnostno in nadomestno napajanje objektov
 • Razsvetljava
 • Električni priključki male moči
 • Elektro-ogrevalni sistemi

Več


INŠTALACIJE KOMUNIKACIJSKIH, INFORMACIJSKIH IN VARNOSTNIH SISTEMOV

 • Telefonska omrežja
 • Antenska omrežja
 • Domofonski sistemi
 • Računalniška omrežja
 • Omrežja informacijskih tehnologij
 • Multimedijski sistemi
 • Sistemi za detekcijo in javljanje požara
 • Sistemi za detekcijo in javljanje plinov
 • Protivlomni sistemi
 • Videonadzorni sistemi
 • Sistemi kontrole dostopa

Več


ELEKTRIČNE INŠTALACIJE TEHNOLOŠKIH POSTROJEV

 • Farmacevtska industrija
 • Gumarska industrija
 • Kemična industrija
 • Kovinsko predelovalna industrija
 • Papirna industrija
 • Tekstilna industrija
 • Živilska industrija
 • Industrija gradbenih materialov
 • Eksplozijsko ogroženi objekti
 • Elektroenergetski objekti
 • Komunalni objekti
 • Logistični objekti
 • Objekti strojne energetike

Več


SISTEMI ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE IN PRENAPETOSTMI

 • Strelovodni sistem
 • Ozemljitveni sistem
 • Izenačitev potencialov
 • Prenapetostna zaščita

Več


PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH RAZDELILNIKOV

 • Električni razdelilniki za industrijo
 • Električni razdelilniki za stanovanjske, poslovne in javne zgradbe
 • Električni razdelilniki za gradbišča

Več


OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

 • Sončne elektrarne -samooskrba

Več

© 2020 - Vse pravice pridržane | Produkcija: Sloway spletne rešitve